3 things I learned from: Rhetoric - The Art of Persuasive Writing and Public Speaking at Harvard

Net zoals velen onder jullie, houdt het coronavirus me nog vast in mijn kot. Plichtbewust, zo leven we met ons gezin de strikte maatregelen na, hopend hiermee op een of andere manier onze duit in het zakje te doen in de bestrijding ervan. Maar het brengt ook iets kostbaar met zich mee. Tijd, vrije tijd, tijd met je gezin, tijd om in jezelf te investeren. Ik nam dan ook de tijd om eindelijk mijn online studie af te werken aan Harvard. Ik deel graag de 3 zaken die me het meest bijbleven.


Wat ik geleerd heb van mijn studie retoriek aan Harvard - blog Kinote - trainers in communicatie- en presentatievaardigheden

1. De klokt tikt niet genadeloos verder in de kunst van het overtuigen.


Het eerste wat me opviel is dat de kunst van het overtuigen niet anders is dan zoals het 2000-jaar terug reeds was. In een wereld vol evolutie toch een opvallend feit. De kunst om te overtuigen, mensen kleur te laten bekennen, is een belangrijke, zo niet de belangrijkste eigenschap die je een voordeel kan geven in de economische luwte van vandaag. De meest succesvolle mensen zijn diegene die erin geslaagd zijn anderen te overtuigen om actie te ondernemen. Als we er even bij stilstaan, kunnen we snel wel een lijstje opmaken waar overtuigen van groot belang kan zijn. Denk maar aan ondernemers die investeerders proberen te overtuigen, sollicitanten die recruiters proberen te overtuigen, CEO’s die hun werknemers van hun koers proberen te overtuigen, noem maar op.

2000 jaar terug kwam Aristoteles met een formule om de kunst van het overtuigen te beheersen in zijn boek Retorica. De grootste sprekers ter wereld hebben hier beroep op gedaan, en met succes. Never change a winning team they say, wel de formule blijft op vandaag zorgen voor winnende presentaties en speeches.Wat ik geleerd heb van mijn studie retoriek aan Harvard - blog Kinote - trainers in communicatie- en presentatievaardigheden - boek retorica aristoteles

2. Less is always more

Opnieuw lijkt de tijd wel al even stil te staan. Aristoteles ontdekte dat, als het aankomt op het onthouden en verwerken van informatie, onze hersenen sterk gelimiteerd zijn. Beknoptheid is van cruciaal belang in een overtuigende speech. Een gouden regel is de regel van 3. Onze hersenen herkennen en verwerken het vlotst blokken per 3. Een argument moet zo compact mogelijk en in zo weinig woorden mogelijk omschreven worden. Je belangrijkste argument, wel dat breng je best meteen. Aandacht verzwakt overal, behalve in het begin.

3. Stop telling, start showing.

Mijn laatste post op linkedin had de nogal paradoxale titel: stop showing, start telling, maar toch ligt de wereld van Harvard en deze van mijn post heel dicht bij elkaar. Ik heb namelijk nagelaten een heel belangrijk deel van een goed verhaal mee te delen, de context. Zonder een goede context, gaat elke mogelijke kracht van je verhaal de mist in.

In mijn post sprak ik over het absurde idee dat we op vandaag maar al te vaak terugvallen op onze slides om een idee over te brengen. En ik geef je nu al mee, no bullet-point will ever have the power of a good story. Vandaar mijn insteek: stop showing, start telling.


Stop telling, start showing. Tijdens de opleiding kwamen heel wat stijlfiguren aan het oppervlak. Metaforen, anaforen, alliteraties, polyptoton, pars pro toto - en zo kan ik wel nog even doorgaan. Een overtuigende speech - en dito spreker - heeft de kracht om een publiek zintuiglijk te prikkelen op alle fronten. Niet door letterlijk zaken te ‘showen’, maar door een perfecte cocktail van weloverwogen woorden. Een verfrissende cocktail van woorden die de nodige afkoeling brengt op een zonovergoten dag als deze.Het goede nieuws is dat overtuiging aangeleerd kan worden. Samen met deze 3 zaken, heb ik een rugzak vol aan tools meegekregen die ik heel graag met jullie zal delen.


De tools die we gebruiken om te communiceren op vandaag mogen dan wel heel anders zijn, het mensenlijk brein daarentegen niet. De kunst van retorica hielp 2000 jaar terug reeds mensen overtuigen en dat zal het blijven doen, vandaag, morgen en elke dag erna.P.S. I passed!